Beste Raadslid

Beste Raadslid

Loes ten Dolle

1386 Stemmen
  • Gemeente Winterswijk
  • Partij D66
Loes ten Dolle

Motivatie

Na een paar periodes van afwezigheid deed D66 in 2014 voor het eerst weer mee met de lokale verkiezingen. De lijsttrekker van 2014, Franklin Vlam, had voor 2006 al in de raad gezeten en stemde toe mits er hierna opvolging voor hem kwam. Een jonge vrouw, Loes ten Dolle, meldde zich en ze was bereid de kar in 2018 trekken. Niet alleen moest Loes ervoor zorgen dat ze in de Raad kwam, maar ze moest de steunfractie weer verder opbouwen. Door haar kunde, enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft ze de steunfractie weten te vergroten, een actieve groep mensen weten te verzamelen. Ze heeft tijdens de verkiezingen een raadszetel veroverd, op een heel klein stemmen na, zelfs bijna een tweede. Helaas moeten jonge vrouwen, hoe slim ze ook zijn, altijd een tand harder werken om resultaten te krijgen. Maar Loes zetten niet 1 tandje bij, maar een hele reeks. Daarmee werd ze het meest succesvolle raadslid van Winterswijk. Ze kreeg er meer moties en amendementen door, dan welke partij dan ook. En dat terwijl D66 slechts 1 zetel heeft, in daarmee in de oppositie zat. Dat kreeg ze voor elkaar door altijd op inhoud te debatteren. Waar de gemeenteraad grossierde in persoonlijke aanvallen en teerde op oud zeer, bleef Loes bij de inhoud. En waar de verhoudingen in de gemeenteraad meer en meer verstoord raakte, bleef Loes bij haarzelf en bij haar idealen. Daarmee heeft ze respect afgedwongen van de gehele raad en het College. Verder is ze altijd aanspreekbaar voor inwoners, die haar ook regelmatig weten te vinden. Ze is betrokken, heeft oog met problemen, maar is ook eerlijk als er zaken nu eenmaal niet kunnen. Daarmee heeft ze ook bij de inwoners respect afgedwongen. Ondertussen heeft ze de lokale steunfractie opgebouwd tot een brede club, van jong tot oud. Met veel kennis en kunde. Voor de komende raadsverkiezingen is ze in staat geweest, als kleinste partij, met bijna de grootste lijst te komen, een lijst met veel diversiteit, kennis en kunde. Loes heeft daarnaast al vanaf de eerste verkiezingsdebatten voordat ze in de Raad kwam, te maken gehad met bedreigingen, grensoverschrijdende mails, apps en dergelijke vanuit de samenleving. Hoe moeilijk is het om je daartegen te wapenen als twintiger. En ondanks het feit dat dit moeilijke momenten heeft opgeleverd, is ze hier op bewonderenswaardige manier mee omgegaan. Ze heeft zich er nooit door laten ontmoedigen. Ze gaat ertegenin met open vizier en telkens weer de problemen adresserend. Loes heeft enorme weerstand en vooroordelen moeten overwinnen en heeft dat op excellente wijze gedaan. Dit heeft ze gedaan met kunde, op inhoud en met de bevlogenheid die past bij een D66'er. Met haar inbreng in de raad heeft ze de politieke besluiten verbetert, het politieke klimaat verbetert en de D66 afdeling nieuw elan in geblazen. Ze is een rolmodel en een inspiratie voor iedereen die overweegt de politiek in te gaan, voor welke partij dan ook. En dat is hard nodig, de toekomst van onze omgeving hangt immers af van de kwaliteit van de mensen die de gemeente besturen.